Veidlapas

  • Uzradīt

  • produktus

Kases ieņēmumu orderis

Čeks A6 ar numuru, THN

Kases izdevumu orderis, THN

Cena: 1.27 €

Jūsu cena: 1.27 €

Pērc 3+ Cena: 1.23 €

Cena: 1.03 €

Jūsu cena: 1.03 €

Pērc 3+ Cena: 1.00 €

Cena: 1.06 €

Jūsu cena: 1.06 €

Pērc 3+ Cena: 1.03 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

EKA (Elektroniskā kases aparāta) žurnāls (A4), THN

Darījumu apliecinoša kvīts A6/P-3-N (3 × 25)

Kases ieņēmumu un izdevumu dok. reģistrācijas žurnāls, A4

Cena: 3.88 €

Jūsu cena: 3.88 €

Pērc 2+ Cena: 3.76 €

Cena: 1.32 €

Jūsu cena: 1.32 €

Pērc 3+ Cena: 1.28 €

Cena: 2.13 €

Jūsu cena: 2.13 €

Pērc 3+ Cena: 2.07 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Avansa norēķins A5/2 (bloks, 100 lapas)

Avansa norēķins A4/2 (100 lapas)

Kases ieņēmumu orderis ar noplēšamu kvīti A5/1

Cena: 1.99 €

Jūsu cena: 1.99 €

Pērc 3+ Cena: 1.93 €

Cena: 3.84 €

Jūsu cena: 3.84 €

Pērc 3+ Cena: 3.73 €

Cena: 1.81 €

Jūsu cena: 1.81 €

Pērc 3+ Cena: 1.75 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Kases grāmata (2 × 50)

Līgumu reģistrācijas žurnāls A5/24

Nelaimes gadījuma darbā uzskaites žurnāls A5 ,48

Cena: 2.29 €

Jūsu cena: 2.29 €

Pērc 3+ Cena: 2.22 €

Cena: 1.55 €

Jūsu cena: 1.55 €

Pērc 3+ Cena: 1.50 €

Cena: 1.25 €

Jūsu cena: 1.25 €

Pērc 3+ Cena: 1.21 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Ugunsdzēs. aparātu uzsk. žurnāls

Pievienotās vertības nodokļa Uzskaites Žurnāls

Realiz. un pievien. vērtības usk. žurnāls A4Z

Cena: 1.18 €

Jūsu cena: 1.18 €

Pērc 3+ Cena: 1.14 €

Cena: 1.38 €

Jūsu cena: 1.38 €

Pērc 3+ Cena: 1.34 €

Cena: 1.75 €

Jūsu cena: 1.75 €

Pērc 3+ Cena: 1.70 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāls A5/20L

EKA (kases sistēmas) žurnāls gadam (numurēts)

Darba aizsardzības ievadinstruktāžas reģistrācijas žurnāls A5/16L

Cena: 1.46 €

Jūsu cena: 1.46 €

Pērc 3+ Cena: 1.42 €

Cena: 4.16 €

Jūsu cena: 4.16 €

Pērc 3+ Cena: 4.04 €

Cena: 0.97 €

Jūsu cena: 0.97 €

Pērc 3+ Cena: 0.94 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Autoruzraudzības žurnāls A4/P (2 × 12)

Nosūtāmo dokumentu reģistrācijas žurnāls, A4Ž, 48 lapas

Saņemto/nosūtāmo dokumentu reģistrācijas žurnāls A4/40L

Cena: 2.77 €

Jūsu cena: 2.77 €

Pērc 3+ Cena: 2.69 €

Cena: 2.08 €

Jūsu cena: 2.08 €

Pērc 3+ Cena: 2.02 €

Cena: 2.08 €

Jūsu cena: 2.08 €

Pērc 3+ Cena: 2.02 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Algas nodokļu grāmatiņu uzskaites grāmata A5/40

Darba laika uzskaites tabele (1/2 x A3/2)

Starptautiskā preču transporta pavadzīme (CMR, bloks 100 nenumurētas lapas)

Cena: 1.14 €

Jūsu cena: 1.14 €

Pērc 3+ Cena: 1.10 €

Cena: 3.98 €

Jūsu cena: 3.98 €

Cena: 5.90 €

Jūsu cena: 5.90 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Rīkojumu reģistrācijas žurnāls (A5/40L)

Cena: 1.34 €

Jūsu cena: 1.34 €

Daudzums:  Ielikt groziņā