Veidlapas

  • Uzradīt

  • produktus

Kases ieņēmumu orderis

Kvīts EKA čekam THN (2 eks.)

Kvīts 75 × 210 mm, THN

Cena: 1.27 €

Jūsu cena: 1.27 €

Pērc 3+ Cena: 1.23 €

Cena: 1.07 €

Jūsu cena: 1.07 €

Pērc 3+ Cena: 1.03 €

Cena: 1.11 €

Jūsu cena: 1.11 €

Pērc 3+ Cena: 1.08 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

EKA (Elektroniskā kases aparāta) žurnāls (A4), THN

Maksājumu uzdevums

Darījumu apliecinoša kvīts A6/P-3-N (3 × 25)

Cena: 3.88 €

Jūsu cena: 3.88 €

Pērc 2+ Cena: 3.76 €

Cena: 1.48 €

Jūsu cena: 1.48 €

Cena: 1.32 €

Jūsu cena: 1.32 €

Pērc 3+ Cena: 1.28 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Kases ieņēmumu un izdevumu dok. reģistrācijas žurnāls, A4

Avansa norēķins A5/2 (bloks, 100 lapas)

Avansa norēķins A4/2 (100 lapas)

Cena: 2.13 €

Jūsu cena: 2.13 €

Pērc 3+ Cena: 2.07 €

Cena: 1.99 €

Jūsu cena: 1.99 €

Pērc 3+ Cena: 1.93 €

Cena: 3.84 €

Jūsu cena: 3.84 €

Pērc 3+ Cena: 3.73 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Kases ieņēmumu orderis ar noplēšamu kvīti A5/1

Kases grāmata (2 × 50)

Līgumu reģistrācijas žurnāls A5/24

Cena: 1.81 €

Jūsu cena: 1.81 €

Pērc 3+ Cena: 1.75 €

Cena: 2.29 €

Jūsu cena: 2.29 €

Pērc 3+ Cena: 2.22 €

Cena: 1.55 €

Jūsu cena: 1.55 €

Pērc 3+ Cena: 1.50 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāls A5/20L

Nelaimes gadījuma darbā uzskaites žurnāls A5 ,48

Ugunsdzēs. aparātu uzsk. žurnāls

Cena: 1.46 €

Jūsu cena: 1.46 €

Pērc 3+ Cena: 1.42 €

Cena: 1.25 €

Jūsu cena: 1.25 €

Pērc 3+ Cena: 1.21 €

Cena: 1.18 €

Jūsu cena: 1.18 €

Pērc 3+ Cena: 1.14 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Iedz. ienak. nodokļa maksāt. saimniec. darbības

Pievienotās vertības nodokļa Uzskaites Žurnāls

Realiz. un pievien. vērtības usk. žurnāls A4Z

Cena: 1.63 €

Jūsu cena: 1.63 €

Pērc 3+ Cena: 1.58 €

Cena: 1.38 €

Jūsu cena: 1.38 €

Pērc 3+ Cena: 1.34 €

Cena: 1.75 €

Jūsu cena: 1.75 €

Pērc 3+ Cena: 1.70 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Akcizēto preču pavaddok. reģ. žurnāls

Pavaddokumentu REĢISTRS (A4/48L)

EKA (kases sistēmas) žurnāls gadam (numurēts)

Cena: 1.34 €

Jūsu cena: 1.34 €

Pērc 3+ Cena: 1.30 €

Cena: 2.08 €

Jūsu cena: 2.08 €

Pērc 3+ Cena: 2.02 €

Cena: 4.16 €

Jūsu cena: 4.16 €

Pērc 3+ Cena: 4.04 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Darba aizsardzības ievadinstruktāžas reģistrācijas žurnāls A5/16L

Autoruzraudzības žurnāls A4/P (2 × 12)

Saņemto/nosūtāmo dokumentu reģistrācijas žurnāls A4/40L

Cena: 0.97 €

Jūsu cena: 0.97 €

Pērc 3+ Cena: 0.94 €

Cena: 2.77 €

Jūsu cena: 2.77 €

Pērc 3+ Cena: 2.69 €

Cena: 2.08 €

Jūsu cena: 2.08 €

Pērc 3+ Cena: 2.02 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Nosūtāmo dokumentu reģistrācijas žurnāls, A4Ž, 48 lapas

Algas nodokļu grāmatiņu uzskaites grāmata A5/40

Darba laika uzskaites tabele (1/2 x A3/2)

Cena: 2.08 €

Jūsu cena: 2.08 €

Pērc 3+ Cena: 2.02 €

Cena: 1.14 €

Jūsu cena: 1.14 €

Pērc 3+ Cena: 1.10 €

Cena: 3.98 €

Jūsu cena: 3.98 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Preču dokumentu reģistrācijas žurnāls (A4, 48 lpp.)

Virsgrāmata, A4/50lpp

Starptautiskā preču transporta pavadzīme (CMR, bloks 100 nenumurētas lapas)

Cena: 1.28 €

Jūsu cena: 1.28 €

Cena: 2.25 €

Jūsu cena: 2.25 €

Cena: 5.90 €

Jūsu cena: 5.90 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Rīkojumu reģistrācijas žurnāls (A5/40L)

Darba ņēmēja uzskaites kartīte (personas kartīte) (A4, 100 veidlapas)

Cena: 1.34 €

Jūsu cena: 1.34 €

Cena: 7.34 €

Jūsu cena: 7.34 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā