Veidlapas

  • Uzradīt

  • produktus

Kvīts EKA čekam THN (2 eks.)

Čeks A6 ar numuru, THN

Kases izdevumu orderis, THN

Cena: 1.17 €

Jūsu cena: 1.17 €

Pērc 3+ Cena: 1.14 €

Cena: 1.13 €

Jūsu cena: 1.13 €

Pērc 3+ Cena: 1.10 €

Cena: 1.16 €

Jūsu cena: 1.16 €

Pērc 3+ Cena: 1.13 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

EKA (Elektroniskā kases aparāta) žurnāls (A4), THN

Darījumu apliecinoša kvīts A6/P-3-N (3 × 25)

Kases ieņēmumu un izdevumu dok. reģistrācijas žurnāls, A4

Cena: 4.27 €

Jūsu cena: 4.27 €

Pērc 2+ Cena: 4.14 €

Cena: 1.46 €

Jūsu cena: 1.46 €

Pērc 3+ Cena: 1.41 €

Cena: 2.35 €

Jūsu cena: 2.35 €

Pērc 3+ Cena: 2.28 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Avansa norēķins A5/2 (bloks, 100 lapas)

Avansa norēķins A4/2 (100 lapas)

Kases ieņēmumu orderis ar noplēšamu kvīti A5/1

Cena: 2.19 €

Jūsu cena: 2.19 €

Pērc 3+ Cena: 2.13 €

Cena: 4.23 €

Jūsu cena: 4.23 €

Pērc 3+ Cena: 4.10 €

Cena: 1.99 €

Jūsu cena: 1.99 €

Pērc 3+ Cena: 1.93 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Kases grāmata (2 × 50)

Līgumu reģistrācijas žurnāls A5/24

Nelaimes gadījuma darbā uzskaites žurnāls A5 ,48

Cena: 2.52 €

Jūsu cena: 2.52 €

Pērc 3+ Cena: 2.44 €

Cena: 1.70 €

Jūsu cena: 1.70 €

Pērc 3+ Cena: 1.65 €

Cena: 1.37 €

Jūsu cena: 1.37 €

Pērc 3+ Cena: 1.33 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Ugunsdzēs. aparātu uzsk. žurnāls

Pievienotās vertības nodokļa Uzskaites Žurnāls

Realiz. un pievien. vērtības usk. žurnāls A4Z

Cena: 1.30 €

Jūsu cena: 1.30 €

Pērc 3+ Cena: 1.26 €

Cena: 1.52 €

Jūsu cena: 1.52 €

Pērc 3+ Cena: 1.47 €

Cena: 1.93 €

Jūsu cena: 1.93 €

Pērc 3+ Cena: 1.87 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāls A5/20L

Darba aizsardzības ievadinstruktāžas reģistrācijas žurnāls A5/16L

Nosūtāmo dokumentu reģistrācijas žurnāls, A4Ž, 48 lapas

Cena: 1.46 €

Jūsu cena: 1.46 €

Pērc 3+ Cena: 1.42 €

Cena: 0.97 €

Jūsu cena: 0.97 €

Pērc 3+ Cena: 0.94 €

Cena: 2.08 €

Jūsu cena: 2.08 €

Pērc 3+ Cena: 2.02 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Algas nodokļu grāmatiņu uzskaites grāmata A5/40

Starptautiskā preču transporta pavadzīmes (CMR, 6 veidlapas, numurētas)

Darba laika uzskaites tabele (1/2 x A3/2)

Cena: 1.14 €

Jūsu cena: 1.14 €

Pērc 3+ Cena: 1.10 €

Cena: 0.36 €

Jūsu cena: 0.36 €

Cena: 3.98 €

Jūsu cena: 3.98 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā

Preču dokumentu reģistrācijas žurnāls (A4, 48 lpp.)

Rīkojumu reģistrācijas žurnāls (A5/40L)

Cena: 1.28 €

Jūsu cena: 1.28 €

Cena: 1.34 €

Jūsu cena: 1.34 €

Daudzums:  Ielikt groziņā

Daudzums:  Ielikt groziņā