Atlaides

Veikals.lv atlaides

Veikals.lv preču katalogā precei norādīta standarta cena un Jūsu cena.

Standarta cena ir cena bez atlaides, savukārt Jūsu cena ir cena ar atlaidi, ko piedāvājam pastāvīgajiem klientiem un sadarbības partneriem.

Atlaižu sistēma ikvienam reģistrētam lietotājam:

  • Ikviens reģistrēts lietotājs uzkrāj atlaides jau sākot ar pirmajiem pirkumiem.
  • Veikals.lv atlaižu sistēma ir automātiska un atlaides tajā tiek summētas.
  • Preces ir sadalītas 3 grupās pēc iespējamā uzkrāto atlaižu apjoma:

1. preču grupa - iespējams uzkrāt atlaidi līdz 5%
2. preču grupa - iespējams uzkrāt atlaidi līdz 5%
3. preču grupa - iespējams uzkrāt atlaidi līdz 10%

Uzkrātā atlaide konkrētajā preču grupā ir katram reģistrētam klientam paliekošs lielums, tā netiek anulēta, ja klients kādu laiku nav veicis darījumus, sistēma piemēro to automātiski.

  • Jo vairāk Jūs iepērkaties, jo lielāku atlaidi saņemsiet katrā preču grupā.*
Veikto pirkumu summa
(ieskaitot PVN)
Pirkumu uzkrātā atlaide
50 EUR 0%
57 EUR 1%
114 EUR 2%
171 EUR 3%
285 EUR 5%
570 EUR 10%

Vairāk par uzkrātās atlaides sistēmu Jūs varat uzzināt sazinoties ar Klientu servisa daļu.
*kartridzi.lv klientiem piešķirtās un uzkrājošās atlaides saglabājas Veikals.lv sistēmā

Atlaižu sistēma uzņēmumiem:

Veikals.lv klientu līgums paredz pastāvīgas papildus atlaides piešķiršanu uzņēmumiem.  Klienta pastāvīgo atlaidi piešķir Veikals.lv pārdošanas daļa un atlaides apjoms var tikt mainīts arī līguma darbības laikā, pusēm par to atsevišķi vienojoties. Jūsu piešķirtā pastāvīgā atlaide summējas ar Jūsu uzkrāto atlaidi.