Garantija

Garantijas nosacījumi

Veikals.lv SIA nodrošina visu piedāvāto preču kvalitātes un garantijas noteikumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Kārtridžu un/vai izejmateriālu garantijas nosacījumi

Iesniegumi par kārtridžu un/vai izejmateriālu brāķi tiek pieņemti 14 dienu laikā no pirkuma brīža. Brāķētās preces tiks nekavējoties apmainītas pēc mūsu speciālista novērtējuma. Brāķēto preci pieņemam mūsu birojā, iepriekš par to vienojoties - telefoniski vai izmantojot e-pastu. Printeru izejmateriāli, ko pārdod veikals.lv atbilst ISO9001 standartam.

Kārtridži printeriem, ko piedāvā Veikals.lv, ir paredzēti eiropas tirgum, tādēļ printeriem, kas iegādāti ASV, Krievijā vai Āzijā, šie kārtridži nederēs atšķirīgā kodējuma dēļ. Situācijā, ja Jūsu printeris nav paredzēts eiropas tirgum, mēs varam Jums piedāvāt kārtridžu uzpildi.

Kārtridži tiek uzskatīt par brāķētiem, ja:

  • Pēc atkārtotas kārtridža instalācijas printeris to neatpazīst un neuzsāk darbu.
  • Kārtridža drukas kvalitāte neatbilst normai, arī pēc atkārtotas printera drukājošā mehānisma tīrīšanas procedūras.

Ja Jums gadījušās kādas neskaidrības vai problēmas ar mūsu uzpildīto kārtridžu kvalitāti, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu servisa daļu (tel. 67379900) un mēs konsultēsim kā rīkoties.

Elektronikas, elektropreču un mehānisko izstrādājumu garantija

Garantiju šīm preču grupām nodrošina ražotājs un specializētie servisa pārstāvji saskaņā ar precei pievienotajiem ražotāja garantijas noteikumiem. Garantijas termiņš tiek norādīts garantijas talonā.

Lai izvairītos no pārpratumiem, iesakam uzmanīgi iepazīties ar preces lietošanas pamācību.

Garantija netiek piemērota, ja:

  • Pircējs nevar uzrādīt garantijas apliecinošu dokumentu kopā ar pirkumu apstiprinošu dokumentu.
  • Nav ievērotas preces lietošanas un/vai uzglabāšanas instrukcijas.
  • Uz izstrādājuma ir redzamas nekvalificēta remonta sekas.
  • Laikā pēc preces nodošanas, precei radušies bojājumi (šķidruma, mitruma, smilšu vai citu vielu vainas dēļ).

Ja rodas kādas problēmas, kas saistītas ar piegādātās preces garantijas jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu servisa daļu (tel. 67379900) un mēs konsultēsim kā rīkoties.

Garantijas saistības citām preču grupām

Ja piegādātās preces kvalitāte neatbilst ražotāja noteiktajam aprakstam (piem. ražošanas brāķis vai jebkādi mehāniski bojājumi), lūdzu paziņojiet to mūsu Klientu servisa daļai (tel. 67379900) 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Mūsu speciālisti izvērtēs pretenziju pēc būtības un gadījumā, ja tā būs pamatota, mēs nekavējoties veiksim preces nomaiņu.